Over ons

AdviesTeam-PGB is opgezet door de maatschappelijk werksters Natasha Palman en Lisette Sibbald. In het jaar 2013 hebben wij onze bachelor social work behaald, waarin wij hebben gekozen voor de specialisatie jeugdzorg. Waarom?

Jongeren met pgb schulden
Er is kort geleden een onderzoek geweest waarbij naar voren is gekomen dat veel jongeren hun 18e levensjaar beginnen met schulden door pgb aanvragen. Een aantal redenen hiervoor zijn: de administratie is niet compleet, aanvragen kunnen niet verantwoord worden, verkeerde zorg of het geld wordt aan iets anders besteed. Wat betekend dit nou? De jongere begint zijn volwassen leven met een schuld die kan oplopen in de tienduizenden euro’s.

Jongeren dupe van fraude met pgb
Pgb en fraude zijn termen die vaak samen in het nieuws te horen of te lezen zijn. Pgb geld dat ooit is aangevraagd en ontvangen is over zorg, maar eigenlijk nooit heeft plaatsgevonden. Oei… dat is niet alleen strafbaar. Helaas ben jij als budgethouder ook nog eens verantwoordelijk.

Waarom kiezen voor AdviesTeam-PGB als maatje voor jouw pgb traject?
Wij vinden het allebei belangrijk dat jongeren de hulp krijgen die zij nodig hebben én die zij verdienen. Wij willen niet dat taken jouw uit handen worden genomen. Wij willen dat jij zo zelfstandig mogelijk kan meedoen in de maatschappij, zowel nu als in de toekomst. Wie wil dit nou niet? Wij zien dat er vaak niet de juiste hulp geboden wordt, omdat instanties te druk zijn en/of niet precies weten hoe zij jouw het beste kunnen helpen. Bij AdviesTeam-PGB ben jij geen nummer, maar een uniek persoon met zijn/haar eigen hulpvragen. Wij luisteren altijd naar jouw wensen en behoeften en gaan dan samen met jou passende hulpverlening zoeken op jouw eigen tempo. PGB staat in onze dienstverlening voor:

Persoonlijke ondersteuning

Gepaste ondersteuning

Betrouwbare ondersteuning

Onze kennis en ervaringen door onze studie zorgen ervoor dat wij jou kunnen ondersteunen, adviseren en begeleiden bij jouw pgb-aanvraag, de daarop volgende stappen met betrekking tot het zoeken naar gepaste zorgverleners en dat de zorg passend blijft zolang jij dit nodig hebt. Je staat er niet alleen voor. Wij zijn jouw pgb-maatje!

PGB aanvrager

Wanneer je niet (meer) in staat bent om het huishouden zelf te doen, dan kan je huishoudelijke hulp inschakelen. Je kan in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de WMO voor huishoudelijke hulp. Samen kijken wij of en hoeveel huishoudelijke hulp jij nodig hebt. Er vindt altijd een indicatiestelling plaats door de gemeente. De zorg kan geregeld worden in natura of met een persoonsgebonden budget (pgb). Wij ondersteunen jou bij het indienen van de aanvraag voor huishoudelijk hulp.
Heb jij hulp nodig bij het wassen/douchen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan of bij het gebruik van medicatie? Het valt in de WMO jeugdwet onder persoonlijke verzorging. Je kan begeleiding krijgen bij de persoonlijke verzorging en het aanleren of uitvoeren van de handelingen door een zorgverlener. Persoonlijke verzorging geldt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar.
Heb jij hulp nodig bij het toedienen van medicatie omdat jouw huid niet intact is (het injecteren en het aanbrengen van medicatie op een niet-intacte huid of bij sondes en katheters, verzorging bij lichaamsopeningen of bij het uitvoeren van voorbehouden handelingen verkregen van een arts)? Je kan zorg inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb). De zorg moet wel worden geleverd door verpleegkundigen. Wij helpen jou bij deze aanvraag.
Je kan ervoor kiezen om een hulpmiddel/vervoer naar eigen keuze met een pgb aan te schaffen. Je mag zelf bepalen welk model je koopt en waar je deze koopt. Het onderhoud, de reparatie en de verzekering moet je zelf regelen, maar dit betaal je allemaal vanuit de aangevraagde pgb.
Heb jij een aanpassing nodig in huis omdat jouw ziekte of beperking jou belemmerd? Dit kan geregeld worden in natura of met een persoonsgebonden budget (pgb). Wij kunnen jou ondersteunen bij het regelen van de juiste hulp.
'Begeleiding' is praktische en/of sociale hulp in het alledaagse leven. Een persoonlijk begeleider of coach ondersteund mensen met een ziekte, beperking en/of gedragsproblemen en biedt hulpmiddelen zodat jij zo zelfstandig mogelijk kan (blijven) meedoen in de maatschappij. Er zijn twee soorten begeleiding mogelijk:

*Individueel;
Individuele begeleiding is één op één-ondersteuning: een begeleider biedt persoonlijke ondersteuning.

*Begeleiding groep;
Groepsbegeleiding wordt vaak dagbesteding genoemd.
Heb jij zo nu en dan een beschermende of therapeutische omgeving nodig met permanent toezicht en/of zorg? Dan is één van deze pgb regelingen misschien wel passend voor jou. Wij zoeken het voor je uit!
Heb jij hulp nodig bij één of meerdere van de hiernaast vermelde onderwerpen? Dan kan jij waarschijnlijk een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Een pgb is geld waarmee jij je eigen zorg kan inkopen/kiezen. AdviesTeam-PGB begrijpt dat zorg inkopen erg lastig kan zijn. Wij helpen jou bij het maken van deze keuzes en begeleiden jou naar de juiste hulp.

Samen met jou doen wij de pgb aanvragen. Wij ondersteunen en begeleiden het gehele pgb traject. Hierdoor blijft jouw pgb passen bij de benodigde hulp.

Wil jij meer informatie over pgb-aanvragen en/of kunnen wij jouw helpen met het kiezen van de juiste zorg? Neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch of via ons contactformulier. Onze maatschappelijk werksters/adviseurs kunnen jou in een informatiegesprek meer uitleg geven.

Hulpverleners/dienstverleners

AdviesTeam-PGB is uw partner omtrent pgb aanvragen. Natasha Palman en Lisette Sibbald zijn afgestudeerd maatschappelijk werksters die streven naar optimale samenwerkingsverbanden met hulpverleners/dienstverleners. Wij onderhouden korte lijnen met uw firma. U wordt voorzien van een vast contactpersoon. Kwaliteit, authenticiteit en integriteit vormen de hoofdpijlers in de samenwerking.

Passen onze hoofdpijlers bij uw firma? Neem dan contact met ons op. Graag gaan wij met u in gesprek om onze samenwerking te bespreken.

Contactinformatie

 

Contactformulier